HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

การอบอุ่นร่างกาย สิ่งที่คนออกกำลังกายทุกคนไม่ควรมองข้าม

การอบอุ่นร่างกาย

การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ การอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกำลังกายจึงมีความจำเป็นมาก หลายคนมักจะเลือกข้ามขั้นตอน การอบอุ่นร่างกาย มี กี่ แบบ อะไร บ้าง นี้ เพราะคิดว่าไม่สำคัญหรือเสียเวลา แต่จริง ๆ แล้วอาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเนื่องจากเกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกได้  

การอบอุ่นร่างกาย หรือการวอร์มอัพ คือ การทำกิจกรรมเบา ๆ ช้า ๆ ก่อนออกกำลังกายหนัก ๆ อาจมีตั้งแต่ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การย่ำอยู่กับที่เบา ๆ หรือแม้แต่การปั่นจักรยานช้า ๆ เพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในการออกกำลังกาย

การอบอุ่นร่างกาย เป็นการทำให้ร่างกายพร้อมที่จะเล่นกีฬา และการออกกำลังกายที่หนักขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ป้องกันการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูก และเส้นเอ็นต่าง ๆ ป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวายเฉียบพลัน  

ประโยชน์ของการอบอุ่นร่างกาย

1.ช่วยเตรียมความพร้อมของร่างกาย ก่อนที่จะได้ออกกำลังกายในแต่ละครั้งแล้ว 

2.ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อดี กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.ป้องกันอาการบาดเจ็บ หากเราเริ่มออกกำลังกายเลยโดยไม่อุ่นเครื่อง ยืดเส้นยืดสาย ก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการกระชาก และมีโอกาสฉีกขาด ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

4.เพิ่มการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น อัตราการเต้นหัวใจค่อย ๆ ทำงานเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ปรับความดันโลหิตให้เหมาะสม

5.บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ สามารถช่วยทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นและผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้สามารถช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้า และอาการปวดกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น 

6.ระบบประสาททำงานได้เต็มที่ การสั่งงานของระบบประสาทรวดเร็วขึ้น กระตุ้นให้ระบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย เกิดความคล่องแคล่ว ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กัน

7.ทำให้ระบบหายใจทำงานดีขึ้น อัตราการถ่ายเทออกซิเจนจากเลือดไปยังกล้ามเนื้อสูงขึ้น อัตราการหายใจค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และนำพาออกซิเจนได้ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายมากขึ้น ร่างกายใช้ออกซิเจนที่หายใจเข้าไปได้อย่างพอเพียง การหายใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8.ทำให้เพิ่มแรงจูงใจที่จะเล่นกีฬาหรือแข่งขัน มีจิตใจที่ฮึกเหิมพร้อมที่จะเล่น ช่วยลดความวิตกกังวล ความเครียดต่าง ๆ การอบอุ่นร่างกายจึงเป็นผลดีต่อจิตใจและอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง

9.ทำให้อัตราการเผาผลาญเพื่อสร้างพลังงานสูงขึ้น ทำให้มีแรงเล่นกีฬาได้อย่างยาวนานขึ้น ท่าอบอุ่นร่างกายที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ

โทษของการขาดการอบอุ่นร่างกาย

บางคนละเลย การอบอุ่นร่างกาย ก่อนการออกกำลังกายจริง ทำให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขาดการอบอุ่นร่างกาย การอบอุ่นร่างกายไม่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บ ขาดความไม่พร้อมในการออกกำลังกาย และบางทีอาจถึงกับเสียชีวิตจากการออกกำลังกายก็มีให้อยู่เสมอ  โทษของการขาดการอบอุ่นร่างกายที่พบเจอได้บ่อย คือ

1.ลดประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ออกกำลังกายได้ไม่เต็มความสามารถ เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อมที่จะออกกำลังกายเต็มที่

2.มีโอกาสที่จะบาดเจ็บในการออกกำลังกายมาก โดยเฉพาะการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น รวมทั้งระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ การเป็นลม หมดสติ หน้ามืด เวียน ศีรษะ หัวใจล้มเหลว หัวใจวาย และเสียชีวิตได้

3.ลดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ระบบหายใจและระบบประสาท เป็นต้น

4.สมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ ลดลง เช่น ความแข็งแรง ความเร็ว ความคล่องแคล่ว ความอ่อนตัว เป็นต้น

5.เกิดภาวะความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลว่าร่างกายไม่พร้อม ทำให้ร่างกายเกิดภาวะเครียด กล้ามเนื้อตึงตัว การเคลื่อนไหวไม่

6.เกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อและเอ็นได้ง่าย เพราะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเกิดความตึง ทำใหเพิ่มโอกาสที่จะบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและเอ็นต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาในขณะออกกำลังกาย

ข้อแนะนำในการอบอุ่นร่างกาย

1.การอบอุ่นร่างกายเป็นการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ท้งยังเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงควรเริ่มอบอุ่นร่างกายอย่างช้า ๆอย่างค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เช่น การเดิน การวิ่งเบา ๆ แล้วจึงค่อย ๆเพิ่มความเร็วเมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้ว

2.การอบอุ่นที่ได้ผลดีร่างกายจะต้องมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น มีเหงื่อออก

3.การอบอุ่นร่างกายที่ดีจะต้องมีการเคลื่อนไหวของข้อ โดยเฉพาะข้อที่ใช้ในการออกกำลัง เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า สะโพก หลัง ไหล่ เป็นต้น

การอบอุ่นร่างกาย หรือการวอร์มอัพ เป็นสิ่งที่คนออกกำลังกายทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะการอบอุ่นร่างกายจะช่วยปรับสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมต่าง ๆ และลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นขณะออกกำลังกายได้ โดยมีจุดประสงค์หลัก ๆ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในร่างกาย ยืดกล้ามเนื้อ และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ รวมไปถึงการช่วยเพิ่มความทนทานและศักยภาพในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้มากขึ้น การอบอุ่นร่างกาย มี กี่ แบบ อะไร บ้าง ดังนั้นการวอร์มอัพมักมาคู่กับการคูลดาวน์ หรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกาย เพื่อช่วยปรับการไหลเวียนเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจให้ค่อย ๆ กลับมาอยู่ในระดับปกติ ซึ่งสามารถใช้การยืดเหยียดหรือปรับท่าออกกำลังกายที่กำลังทำอยู่ให้ค่อย ๆ ช้าลง และหากเกิดอาการผิดปกติ ไม่ควรฝืนออกกำลังกายต่อ แต่ควรนั่งพัก และควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและข้อคำแนะนำ healthdoo ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัย