HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

สุขภาพ

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)  โรคถุงลมโป่งพองในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น และ เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต้น ๆ ของประชากรไทย ซึ่งเกิดจากการอักเสบ และ แตกของเนื้อปอดที่บริเวณถุงลมปอด จึงทำให้เนื้อปอดมีถุงลมเล็ก ๆ มากมาย คล้ายพวงองุ่น…

โรคคาวาซากิ  โรคคาวาซากิ (Kawasaki’s Disease)  เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของเยื่อบุผิวหนัง หลอดเลือดและต่อมน้ำเหลือง เป็นโรคที่พบมากในเด็กเล็กและทารก เป็นโรคที่ถูกค้นพบโดยกุมารแพทย์ชาวญี่ปุ่น โทมิซากุ คาวาซากิ  พบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทย จากสถิติผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเด็กปีละ 10,000 คน…

โรควัณโรค (Tuberculosis) วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรุนแรง สามารถติดต่อกัน โดยผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การไอ การจาม หรือ การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยสถิติของคนที่เสียชีวิตจากวัณโรคถือเป็น 1 ใน 10 ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก…

โรคชิคุนกุนยา โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในตระกูล Togaviridae โดยมียุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะนำโรค ซึ่งพบได้ทั่วไปทั้งในเมืองใหญ่และชนบท  มักระบาดในช่วงฤดูฝน หรือในบริเวณที่มีน้ำขัง …

โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ โรค เอส แอล อี (Systemic Lupus Erythematosus – SLE) เป็นโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานตัวหนึ่งในร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยทำลายสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคภายนอก ร่างกาย…

โรคหัวใจโต โรคหัวใจโต คือ ภาวะที่หัวใจมีขนาดโตเกินกว่าปกติ โดยผู้ป่วยอาจมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ ซึ่งการวินิจฉัยภาวะหัวใจโต มักวินิจฉัยได้ครั้งแรกจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของปอด และในการตรวจสุขภาพประจำปี หัวใจโต ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากโรคต่าง ๆ ทั้งของหัวใจเอง ของปอด…

โรคปากนกกระจอก โรคปากนกกระจอก คือ ภาวะอักเสบบริเวณมุมปาก เกิดแผลบริเวณมุมปากด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน มีรอยแตก และแยกออกจากกัน หากไม่รับการรักษาอาจทำให้อาการแย่ลงกว่าเดิม เช่น เป็นอุปสรรคต่อการรับประทานอาหาร หรือการพูดคุย มักเกิดขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแอ และมีภูมิต้านทานต่ำ มักสร้างความรำคาญ…

โรคจิต  โรคจิต คือ ภาวะอาการทางจิตที่ผู้ป่วยมักมีอาการหลงผิดไปจากความเป็นจริง ประสาทหลอน หูแว่ว เห็นภาพหรือรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง อาการโรคจิตหรือวิกลจริตนี้เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งปัจจัยภายในอย่างความผิดปกติทางจิตต่าง ๆ อาการเจ็บป่วยทางร่างกาย และปัจจัยภายนอกอย่างการใช้ยาหรือสารเสพติด แม้อาการบางอย่างของผู้ป่วยโรคจิตจะทำให้ครอบครัวและบุคคลรอบข้างเป็นกังวล แต่หากได้รับการรักษาและการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสม ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นจนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้…

โรคไม่ติดต่อ หรือ โรค NCDs  โรคกลุ่ม NCDs (Non-communicable diseases) คือ โรคไม่ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส คลุกคลี หรือมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่าง ๆ เพราะโรคของกลุ่มนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค…

โรคสมาธิสั้น โรคสมาธิสั้น คือ ภาวะที่เกิดจากสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ควบคุมสมาธิ และ พฤติกรรมมีการทำงานลดลง ซึ่งภาวะนี้เพิ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทย เมื่อไม่นานมานี้    สาเหตุของโรคสมาธิสั้น สาเหตุของโรคสมาธิสั้นเกิดจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยทางชีวภาพ…