HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

กระเนื้อ

กระเนื้อ กระเนื้อ เป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่มะเร็ง มีลักษณะเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็กคล้ายหูด นูนขึ้นมาจากผิวหนัง มักพบตามใบหน้า หน้าอก ไหล่ และหลัง กระเนื้อไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและไม่จำเป็นต้องรักษา ยกเว้นในรายที่กังวลเรื่องความสวยงาม ซึ่งกระเนื้อพบได้บ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ กระเนื้อส่วนใหญ่ไม่ค่อยก่อปัญหาใด ๆ แต่เมื่อเกิดกระเนื้อขึ้นตามใบหน้าหรือตามตัวไม่ควรถู…