HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

โรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง โรคตับแข็ง คือภาวะที่เกิดขึ้นของโรคตับ ซึ่งเกิดจากการที่ตับได้รับความเสียหาย  เนื้อเยื่อตับถูกทำลายเป็นระยะเวลานานจากหลายสาเหตุ จนเกิดแผลเป็นและเกิดพังผืดขึ้น มีลักษณะแข็งกว่าปกติ ส่งผลให้การทำงานของตับลดลง ไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ  ซึ่งเมื่อเกิดโรคตับแข็งขึ้น การทำงานของตับจะลดลงจนก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา   สาเหตุของโรคตับแข็ง…

โรคตับ โรคตับ (Hepatic disease) เป็นโรคที่เกิดจากการที่ตับได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดแผลเป็นแบบถาวร จนทำให้เป็นพังผืดขึ้นในเนื้อตับ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของลดลง ด้อยประสิทธิภาพ และส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกาย  ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้หลายอย่าง เช่น เลือดออกง่าย และมีของเสียต่าง ๆ…