HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

Uncategorized

สุขภาพดีแข็งแรง ปราศจากโรคภัย นั่นต้องอยู่ที่การดูแลตนเองว่า ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ดูแลความสะอาดสะอ้าน(เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี) ลดปัจจัยเสริมที่จะสะสมเชื้อโรคของร่างกาย เพราะเมื่อร่างกายอ่อนแออาจจะส่งเสริมให้โรคเกิดความรุนแรงขึ้นได้ โรคที่พบบ่อยที่สุดหนีไม่พ้น ก็คือ โรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของไซนัสอักเสบ อาการอักเสบของไซนัสมักเริ่มจากอาการของโรคหวัดหรือภูมิแพ้ ได้แก่…