HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะอาหาร (Gastritis)  โรคกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบ หรือ เกิดการระคายเคืองบริเวณเยื้อบุภายในกระเพาะอาหาร ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลัน และ เป็นในระยะเวลาสั้น ๆ และ หายได้ภายใน 1 – 2…

โรคกระเพาะ  โรคกระเพาะ คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบหรือเกิดการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุภายในกระเพาะอาหาร สามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันในระยะเวลารวดเร็ว เป็นในระยะสั้น ๆ และหายภายใน 1-2 สัปดาห์ หรือมีอาการบ่อยครั้งเป็นระยะเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรัง ทำให้เกิดแผล และเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ โรคกระเพาะ เป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่ง…