HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

โรคผิวหนัง

โรคผิวหนังอักเสบ โรคผิวหนังอักเสบ คือการอักเสบแดงคันของผิวหนัง มีสาเหตุแตกต่างกันไปตามชนิดที่เป็น เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้เกิดจากความแห้งของผิว โดยอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การติดเชื้อที่ผิวหนัง การได้รับอาหารบางอย่าง หรือสารก่อภูมิแพ้บางอย่าง หรือปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ผิวหนังอักเสบที่พบบ่อย ได้แก่ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง…

โรคผิวหนัง (Skin Disease)  โรคผิวหนัง (Skin Disease) คือ โรคที่ทำให้ผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่น ตุ่ม วงดวงขาว หรือ เป็นก้อนขึ้นตามร่างกาย และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน อาจจะมีอาการปวด หรือ…