HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

โรคแพ้ภูมิตัวเอง

โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ โรค เอส แอล อี (Systemic Lupus Erythematosus – SLE) เป็นโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานตัวหนึ่งในร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยทำลายสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคภายนอก ร่างกาย…

โรคพุ่มพวง โรคพุ่มพวง หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Lupus) เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมีความผิดปกติ โดยภูมิคุ้มกันจะต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะต่าง ๆ จนเกิดเป็นอาการอักเสบเรื้อรัง ทำให้มีอาการป่วยรู้สึกเหนื่อยล้า มีผื่นแดงตามใบหน้า ตาแห้ง ตัวบวม ขาบวม ปวดหัว ปวดบวมตามข้อต่อกระดูก…