HealthDoo.Today

เว็บไซต์ความรู้ด้านสุขภาพ และความงาม

วัณโรคหลังโพรงจมูก  วัณโรคคือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis มีขนาด 1-5 ไมครอน อยู่ในละอองฝอยน้ำลาย ติดต่อโดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อนี้เข้าไป  ซึ่งเชื้อมีความทนต่ออากาศแห้ง ความเย็น ความร้อน สารเคมี และอยู่ในอากาศได้นาน…

โรคอีสุกอีใส โรคอีสุกอีใส คือโรคติดต่อทางผิวหนังชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา-ซอสเตอร์ โดยทั่วไปจะพบอัตราการป่วยได้สูงสุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ 0-4 ปี 10-14 ปี 15-24 ปี และ…

โรควิตกกังวล  โรควิตกกังวล คือ โรคทางจิตใจที่มีความรุนแรงกว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรควิตกกังวลจะพบว่ามีความวิตกกังวลและอาการอื่น ๆ ต่อเนื่องและอาการไม่หายไป หรืออาจมีอาการที่แย่ลงได้ในที่สุด โรควิตกกังวลทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การเรียนหนังสือ และการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมก็สามารถจัดการกับอาการนี้ได้และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ…

โรคตาแดง โรคตาแดง (Red eye)หรือ “โรคเยื่อตาขาวอักเสบ”  คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของดวงตา เป็นการอักเสบของชั้นเนื้อเยื่อใสที่คลุมอยู่บนตาขาว ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนหรือแดงจัด จากการอักเสบและเส้นเลือดฝอยขยายตัว โดยผู้ป่วยโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย แต่ที่พบส่วนใหญ่มักเป็นเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อไวรัส adenovirus ซึ่งอาจเกิดพร้อมกับโรคหวัดหรือการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ…

โรคดีซ่าน โรคดีซ่าน เป็นอาการที่ผิวหนังและดวงตามีสีเหลืองที่เกิดขึ้นเมื่อมีสารบิลิรูบินมากเกินไปในระบบร่างกาย ซึ่งเกิดจากการสลายของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุขัยภายในตับ ภาวะนี้ไม่ใช่โรค แต่เป็นอาการแสดงของโรคซึ่งมีอยู่มากมาย การเกิดภาวะดีซ่านอาจบ่งบอกถึงปัญหาร้ายแรงของการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดแดง การทำงานของตับ ภาวะของถุงน้ำดีหรือตับอ่อน   สาเหตุของโรคดีซ่าน ดีซ่านเกิดจากความผิดปกติของปริมาณสารบิลิรูบินในกระแสเลือด ทำให้เห็นผิวหนังและเยื่อตาขาวเป็นสีเหลือง โดยปกติ เซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีการสลายตัวและเกิดเซลล์ใหม่มาแทนที่…

โรคกรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อนคือ ภาวะที่กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับมาในหลอดอาหาร จึงทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร ผู้ป่วยจะรู้สึกแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการเรื้อรังและรักษาไม่ถูกวิธี อาจนำไปสู่โรคที่เกิดความเสียหายต่อหลอดอาหารได้ เช่น หลอดอาหารอักเสบ แผลที่หลอดอาหาร หรือหลอดอาหารตีบ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงต่าง…

โรคหิด (Scabies) โรคหิด เป็นโรคผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดจาก “ตัวหิด” (Scabies mite) ซึ่งเป็นสัตว์ขาปล้องประเภทไรชนิดที่เป็นปรสิต (Parasite) ซึ่งตัวหิดนี้จะดำรงชีวิตอยู่บนผิวหนังของคน และ กินเซลล์ผิวหนังเป็นอาหาร และตัวหิดนี้จะเป็นตัวก่อโรค โดยที่ผู้ป่วยจะมีอาการ คือ…

โรคกระเพาะอาหาร (Gastritis)  โรคกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบ หรือ เกิดการระคายเคืองบริเวณเยื้อบุภายในกระเพาะอาหาร ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลัน และ เป็นในระยะเวลาสั้น ๆ และ หายได้ภายใน 1 – 2…

โรคพาร์กินสัน  โรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางสมองที่เกิดจากเซลล์สมองในบางตำแหน่งเกิดมีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จึงทำให้สารสื่อประสาทในสมองที่มีชื่อว่า “โดพามีน” (Dopamine) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมีการตายและลดจำนวนลง จึงทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดอาการสั่น แขนขาเกร็ง เคลื่อนไหวร่างกายช้า และสูญเสียการทรงตัว ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างช้า ๆ และในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ แต่หากได้รับการวินิจฉัยโรคและรับการดูแลตั้งแต่เนิ่น…

โรคติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexual-transmitted diseases: STDs) เป็นโรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์ หรือที่เรียกจากเดิมว่า “กามโรค” โดยแบคทีเรีย ปรสิต และเชื้อไวรัส ติดต่อจากคนสู่คนผ่านเลือด น้ำอสุจิ ของเหลวในช่องคลอด หรือของเหลวชนิดอื่น…